dimarts, 27 de novembre de 2007

curset d'informàtica

Curset d'informàtica per a la gent gran del Casal
S'està impartint en 4 grups de 8 persones des del dia 17 d'octubre, i es clourà la primera setmana d'abril a raó 1,5 hores de lliçó setmanals.
La matèria prevista, és:
Principiants: Bàsicament uns mínims d'Word, navegació per Internet i correu electrònic.
Ja iniciats: Repàs dels conceptes bàsics, elements d'Word, la comunicació per Internet, els perifèrics, la imatge, etc.

Avançats: Repàs dels conceptes, tractament d'imatge, Power Point, Movie Maker, etc., la comunicació diversa: Skype, Messenger, Etc.

divendres, 23 de novembre de 2007

Un bloc de nova creació

En l'arxiu què he après dels blogs.doc he relacionat bona part dels continguts del curset, però extensa com és l'explicació, he cregut que s'havia d'incorporar el títol aquí, i enviar el text al fons del bloc, en l'apartat què he après dels blocs.