dimarts, 27 de novembre de 2007

curset d'informàtica

Curset d'informàtica per a la gent gran del Casal
S'està impartint en 4 grups de 8 persones des del dia 17 d'octubre, i es clourà la primera setmana d'abril a raó 1,5 hores de lliçó setmanals.
La matèria prevista, és:
Principiants: Bàsicament uns mínims d'Word, navegació per Internet i correu electrònic.
Ja iniciats: Repàs dels conceptes bàsics, elements d'Word, la comunicació per Internet, els perifèrics, la imatge, etc.

Avançats: Repàs dels conceptes, tractament d'imatge, Power Point, Movie Maker, etc., la comunicació diversa: Skype, Messenger, Etc.